GWEITHIO YN FFOS LAS

 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio yn Ffos Las?

Mae gennym gyfleoedd gwych i weithio yn ein cwrs rasio yn rheolaidd.

Mae Cae Ras Ffos Las bob amser yn chwilio am ystod o staff rhan amser ac achlysurol i gefnogi ei raglen gêm a digwyddiadau. Mae angen i stiwardiaid, staff diogelwch, treidwyr, aroswyr, staff bar, glanhawyr a staff swyddfa sicrhau bod y cwrs ras yn gallu rheoli ei nifer cynyddol o ymwelwyr. Os ydych chi'n gyffrous am weithio yn y diwydiant digwyddiadau ac yn meddwl y byddech chi'n mwynhau gweithio mewn amgylchedd deinamig, anfonwch eich CV at info@ffoslasracecourse.com neu ffoniwch ni ar 01554 811092.

RHEOLWR CYFLOG (MAMOLAETH)

Rydym yn ceisio ymgeisydd sy'n cael ei yrru i ymuno â'n Tîm Gwerthu bach ond llwyddiannus. Bydd angen i'r ymgeisydd delfrydol fod yn unigolyn hynod o gymhelliant, mwynhau her a chariad i weithio tuag at dargedau. Wrth adrodd i'r Cyfarwyddwr Gwerthiant, byddwch yn rheoli perthnasau cleientiaid, yn ogystal â gweithio'n rhagweithiol tuag at gynorthwyo'r cwmni i gyrraedd ei dargedau gwerthu misol. Eich prif ffocws fydd nodi cleientiaid newydd a chael apwyntiadau yn ogystal â chefnogi'r tīm ar y traeth.

DIWRNOD RACE ATTENDANT

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am gynorthwywyr ffensiau ras, am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwyn ar 07792 590142 neu ArwynMorgan@walters-group.co.uk

STEWARDS DIGWYDDIAD

Rydym yn chwilio am Stiwardiaid Digwyddiad, dros 18 oed ac mewn iechyd da. Bydd gofyn i chi stiwardio gwahanol feysydd ar draws y ras rasio ar gyfer gemau a digwyddiadau nad ydynt yn rasio. Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru'ch diddordeb cysylltwch â Tim Bunn ar 07870 492022.

BLE YDYM NI

Ffos Las Racecourse
Trimsaran
Carmarthenshire
SA17 4DE

CYSYLLTWCH Â NI

Ffôn: 01554 811092
Ffacs: 01554 811037
info@ffoslasracecourse.com
Facebook: /ffoslasracecourse
Instagram: /ffoslasracecourseofficial
     
profile image

FfosLasRC

The OFFICIAL Twitter page for Ffos Las Racing & Events, home of Dunraven Group Welsh Champion Hurdle. Follow for news, offers & behind the scenes info.

We are racing TODAY 🏇🏻 🔑 gates @ 12.10pm 🏇🏻 first race @ 2.10pm 👏🏻 last race @ 5.10pm 🌱 going is currently GOOD 🎟… https://t.co/d9sQBacs6t
profile image

FfosLasRC

The OFFICIAL Twitter page for Ffos Las Racing & Events, home of Dunraven Group Welsh Champion Hurdle. Follow for news, offers & behind the scenes info.

Today's going is 'GOOD' - dry day ahead. First race 2.10pm. Last race 5.10pm. Admission £15. Shuttle bus leaves Lla… https://t.co/ibUB7RhnVX
profile image

FfosLasRC

The OFFICIAL Twitter page for Ffos Las Racing & Events, home of Dunraven Group Welsh Champion Hurdle. Follow for news, offers & behind the scenes info.

It's been a great 48 hours for Welsh amateur jockey Ben Jones, son of our soon to be qualified clerk of the course… https://t.co/ma4M9k6qJ4